Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie nadzoru nad realizacją zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2016 roku

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lutego 2016 roku
 
w sprawie nadzoru nad realizacją zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w 2016 roku
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 Uchwały Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia
2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji
w 2016 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Określa się zakres nadzoru nad realizacją zadań przyjętych Uchwałą Nr 854 Senatu Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku
.
 
2.     Szczegółowy podział zadań pomiędzy osoby pełniące nadzór określa załącznik do niniejszego
     Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.02.2016
Data publikacji:
16.02.2016 10:07
Data aktualizacji:
16.02.2016 10:07
Liczba wyświetleń:
1280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr7.doc49.5 KB
ZaldoZarzNr7.doc90 KB