Nr 5/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
Decyzja Nr 5/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lutego 2016 roku
 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
W § 2 ust. 1 decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich pkt 16, na okres od 1 marca 2016 r. do
31 sierpnia 2016 r., otrzymuje brzmienie:
„ 16) ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.02.2016
Data publikacji:
15.02.2016 14:32
Data aktualizacji:
16.02.2016 09:48
Liczba wyświetleń:
946
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr5.doc59.5 KB