Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 46

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 rok

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-skiego w Olsztynie i Uchwały Senatu Nr 146 z dnia 15 grudnia 2006 r.:

 

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 uwzględniający: w tys. zł

  1. Przychody działalności operacyjnej – 278 714,4
  2. Koszty działalności operacyjnej – 268 044,0
  3. Zysk z działalności operacyjnej – 10 670,4
  4. Zwiększenia funduszu zasadniczego – 31 500,0

Zmniejszenia funduszu zasadniczego – 16 000,0

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 152 191,9

  1. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów – 45 585,0

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów – 44 045,0

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 2 765,0

  1. Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego – 204,6

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego – 321,9

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 1,0

 

§ 2

Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:48
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:48
Liczba wyświetleń:
2565
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument