Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

Zarządzenie Nr 45

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego za-rządzenia.

 

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Rektora Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-pisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:46
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:46
Liczba wyświetleń:
5258
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument