Nr 6/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, zmienia się nazwę Instytutu Filologii Polskiej
na Instytut Polonistyki i Logopedii.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.02.2016
Data publikacji:
05.02.2016 11:57
Data aktualizacji:
05.02.2016 11:57
Liczba wyświetleń:
1292
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr6.doc39 KB