Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad wyłaniania pięciu procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w danym roku akademickim

 
Zarządzenie nr 5/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2016 roku
 
 
w sprawie zasad wyłaniania pięciu procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w danym roku akademickim
 
 
Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
i pożyczek studenckich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady wyłaniania pięciu procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w danym roku akademickim, w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2016
Data publikacji:
05.02.2016 11:48
Data aktualizacji:
05.02.2016 11:49
Liczba wyświetleń:
1382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr5.doc36 KB
ZalZarzNr5.doc31 KB