Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 stycznia 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 lutego 2016r. zmienia się nazwę:
   1)    Zakładu Historii Mediów na Zakład Historii Mediów i Metod Badań Medioznawczych,
   2)    Zakładu Komunikacji Społecznej na Zakład Komunikacji Społecznej i Języka Mediów,
   3)    Zakładu Filmu i Nowych Mediów na Zakład Filmu, Telewizji i Nowych Mediów.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.01.2016
Data publikacji:
05.02.2016 11:18
Data aktualizacji:
05.02.2016 11:18
Liczba wyświetleń:
1313
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr3.doc39.5 KB