Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 4/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 stycznia 2016 roku
 
w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Powołuję Zespół sterujący do spraw projektu „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
realizowanego ze środków Programu
     Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 5.3 „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
     medycznych” w następującym składzie:
        1)        dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
        2)        prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
        3)        dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
        4)        dr inż.  Aleksander SOCHA,
2.     Funkcję przewodniczącego Zespołu sterującego pełnić będzie dr hab. Mirosław GORNOWICZ,
     prof. UWM.
3.     Do zadań Zespołu sterującego należy koordynacja pracy wszystkich podmiotów uczestniczących
     w realizacji projektu „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie”
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie
     5.3 „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2016
Data publikacji:
05.02.2016 10:59
Data aktualizacji:
05.02.2016 10:59
Liczba wyświetleń:
1079
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec4.docx17.18 KB