Zarządzenie nr 44 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”.

 

Zarządzenie nr 44

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”.

2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:43
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:43
Liczba wyświetleń:
2519
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument