Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach

 
 
Decyzja Nr 3/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 stycznia 2016 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich oraz zasad i kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Zespół ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich oraz zasad i kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w następującym składzie:
   1)     prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI – Przewodniczący,
   2)     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA – członek,
   3)     prof. dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI – członek,
   4)     prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK – członek,
   5)     dr hab. Henryk MIZEREK, prof. UWM – członek,
   6)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM – członek,
   7)     dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM – członek,
   8)     dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ – członek,
   9)     dr inż. Zbigniew WARZOCHA – członek,
 10)     mgr Maria SIEMIONEK – członek,
 11)     mgr Izabela BAGIŃSKA – radca prawny,
 12)     mgr inż. Joanna KARDAŚ – sekretarz.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.01.2016
Data publikacji:
05.02.2016 10:51
Data aktualizacji:
05.02.2016 10:51
Liczba wyświetleń:
1045
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec3.docx15.83 KB