Kierownik galerii Wydziału Sztuki

Strona została usunięta dnia: 3 luty, 2016 - 11:58

DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko kierownika galerii Wydziału Sztuki
w Instytucie Sztuk Pięknych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 

1.    wykształcenie wyższe;

2.    znajomość języka angielskiego;

3.    orientacja w sztuce współczesnej;

4.    umiejętność kontaktu z ludźmi, praca w zespole;

5.    doświadczenie w organizacji, realizacji wystaw i aranżacji przestrzeni wystawienniczych;

6.    umiejętność kontaktu z mediami;

7.    umiejętność redagowania tekstów i informacji;

8.    znajomość programów komputerowych (Word, Excel, Photoshop);

9.    doświadczenie i umiejętności w organizacji wydarzeń kulturalnych łączących różne dziedziny sztuki;

10. umiejętności w ubezpieczaniu, przygotowaniu i transporcie prac plastycznych.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 

1.    podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie

2.    życiorys

3.    kwestionariusz osobowy z fotografią

4.    dyplom poświadczający wykształcenie wyższe

5.    opinię z ostatniego miejsca pracy

6.    ważne badania lekarskie

 

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn,

·         Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572
z późn. zm.).

 

Zgłoszenia na konkurs jednoetapowy należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, pok. 112, w terminie do 15.02.2016 roku do godziny 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu.

 

 

 

     Dziekan

 

prof. zw.  Benedykt Błoński

 

 

Olsztyn, dnia  01.02.2016 r. 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
Prof. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.02.2016
Data publikacji:
03.02.2016 11:57
Data aktualizacji:
03.02.2016 11:58
Liczba wyświetleń:
1489
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument