Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Zarządzenie Nr 43

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych  oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 144 i Nr 145 Senatu UWM z dnia 15 grudnia 2006 roku, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:

1.  na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

a. likwiduje się Zakład Gospodarowania w Sektorze Publicznym;

b. zmienia się nazwę Katedry Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych na Katedrę Makroekonomii;

c.  zmienia się nazwę Katedry Ekonomiki Nieruchomości na Katedrę Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej.

2.  na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

a.  zmienia się nazwę Katedry Produkcji Roślinnej na Katedrę Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:40
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:40
Liczba wyświetleń:
2496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument