Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
15.12.2017 - 16:11Uaktualniono stronęNr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania UczelniZofia Konopka
15.12.2017 - 15:45Uaktualniono stronęNr 109/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i BiotechnologiiZofia Konopka
15.12.2017 - 13:27Uaktualniono stronęZespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.12.2017 - 11:04Uaktualniono stronęSposób uzyskaniaZofia Konopka
08.12.2017 - 16:07Uaktualniono stronęNr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji MedycznejZofia Konopka
08.12.2017 - 16:01Uaktualniono stronęNr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innyZofia Konopka
08.12.2017 - 15:45Uaktualniono stronęNr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej...Zofia Konopka
08.12.2017 - 15:00Uaktualniono stronęNr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 14:52Uaktualniono stronęNr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 14:09Uaktualniono stronęNr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademicZofia Konopka
08.12.2017 - 12:37Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
08.12.2017 - 12:36Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
08.12.2017 - 11:49Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
07.12.2017 - 16:03Uaktualniono stronęNr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
07.12.2017 - 10:41Uaktualniono stronęNr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
07.12.2017 - 10:19Uaktualniono stronęNr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
06.12.2017 - 11:56Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
06.12.2017 - 11:41Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
04.12.2017 - 13:14Uaktualniono stronęWładze WydziałuZofia Konopka
04.12.2017 - 12:06Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
01.12.2017 - 13:56Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
01.12.2017 - 10:00Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
01.12.2017 - 07:55Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
30.11.2017 - 17:25Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:53Usunięto stronęNr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:51Uaktualniono stronęNr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:43Uaktualniono stronęNr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
30.11.2017 - 16:38Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
30.11.2017 - 16:29Uaktualniono stronęNr 108/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka