Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
19.01.2017 - 11:00Uaktualniono stronęDział InwentaryzacjiZofia Konopka
19.01.2017 - 10:58Uaktualniono stronęDział InwentaryzacjiZofia Konopka
19.01.2017 - 10:47Uaktualniono stronęZespół Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
19.01.2017 - 10:03Uaktualniono stronęNr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
19.01.2017 - 10:01Uaktualniono stronęNr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
19.01.2017 - 09:59Uaktualniono stronęDział TelekomunikacjiZofia Konopka
17.01.2017 - 14:32Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
17.01.2017 - 14:14Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
17.01.2017 - 09:54Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
17.01.2017 - 09:35Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
16.01.2017 - 09:55Uaktualniono stronęNr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowaniaZofia Konopka
16.01.2017 - 09:47Uaktualniono stronęBiuro ds. Nauki i Współpracy z GospodarkąZofia Konopka
13.01.2017 - 11:48Uaktualniono stronęNr 125/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i AdministracjiZofia Konopka
13.01.2017 - 11:45Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Prawa i AdminstracjiZofia Konopka
13.01.2017 - 10:13Uaktualniono stronęDział TelekomunikacjiZofia Konopka
12.01.2017 - 15:03Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
12.01.2017 - 14:25Uaktualniono stronęNr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
12.01.2017 - 14:22Uaktualniono stronęNr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
11.01.2017 - 15:25Uaktualniono stronęNr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
11.01.2017 - 13:01Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
11.01.2017 - 08:22Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
10.01.2017 - 15:16Uaktualniono stronęNr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Zofia Konopka
10.01.2017 - 15:11Uaktualniono stronęNr 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
10.01.2017 - 14:50Uaktualniono stronęRegulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
10.01.2017 - 12:10Uaktualniono stronęZamówienia publiczneZofia Konopka
10.01.2017 - 09:30Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
09.01.2017 - 13:57Uaktualniono stronęNr 10/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWMZofia Konopka
09.01.2017 - 13:56Uaktualniono stronęNr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego NauczycieliZofia Konopka
09.01.2017 - 13:41Uaktualniono stronęNr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego NauczycieliZofia Konopka
09.01.2017 - 13:09Uaktualniono stronęNr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk MedycznychZofia Konopka