Nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Decyzja Nr 1/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 stycznia 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję w następującym składzie:
    1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
    2)     mgr Sławomira Pietrzyk,
    3)     mgr inż. Anna Anulewicz,
    4)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
    5)     mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.
1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
   nieograniczonego
w dniu 04.02.2016 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości
   (zgodnie z Załącznikiem).
2. Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.
3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2016
Data publikacji:
28.01.2016 14:17
Data aktualizacji:
28.01.2016 14:17
Liczba wyświetleń:
1034
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr1.docx63.75 KB
ZaldoDecNr1.docx61.75 KB