UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ - RADCĘ PRAWNEGO W BIURZE DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Strona została usunięta dnia: 21 styczeń, 2016 - 10:52

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI SPECJALISTĘ - RADCĘ PRAWNEGO
W BIURZE DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)  
 
Opis stanowiska obsługi prawnej:
 
·           Przygotowywanie i opiniowanie treści umów pod względem formalno-prawnym.
·           Przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
     do prawidłowej realizacji projektów.
·           Przygotowywanie i opiniowanie działań związanych z komercjalizacją, udzielaniem pomocy
     publicznej, współpracą z podmiotami zewnętrznymi.
·           Udzielanie informacji i wydawanie opinii w zakresie bieżącej działalności Biura ds. Projektów
     Europejskich.
 
Wymagania:
 
·         Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.
·         Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu zadań w ramach realizacji projektów
     finansowanych ze środków zewnętrznych.
·         Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
·         Wiedza z zakresu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
·         Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych
     i Inwestycyjnych.
·         Znajomość prawa handlowego.
·         Znajomość przepisów dotyczących własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań.
·         Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
·         Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
·         Umiejętność pracy pod presją czasu.
·         Zdolności analityczne.
·         Odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
·         Znajomość języka angielskiego.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
·         CV i list motywacyjny.
·         Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969
·         Zaświadczenie OIRP potwierdzające wpis na listę radców prawnych.
·         Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
·         Mile widziane referencje.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 10.02.2016 roku
 
pod adres:
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Biuro ds. Projektów Europejskich
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. kontaktowy: 089 523-41-41
 
Inne informacje:
 
·         Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
     rozpatrywane.
·         Złożone dokumenty nie będą zwracane.
·         Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.01.2016
Data publikacji:
21.01.2016 10:50
Data aktualizacji:
21.01.2016 10:52
Liczba wyświetleń:
1792
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument