Nr 65/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelniane

 
 
Decyzja Nr 65/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2015 roku
 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
W § 2 ust. 2 pkt 8 decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich lit. a otrzymuje brzmienie:
„ a) dr hab. Wiesława LIZIŃSKA”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.12.2015
Data publikacji:
07.01.2016 14:27
Data aktualizacji:
07.01.2016 14:27
Liczba wyświetleń:
1238
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec65.doc59 KB