Nr 61/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2015/2016

 
Decyzja Nr 61/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2015 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2015/2016
 
Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na rok akademicki 2015/2016 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:
1)     Maciej Mikołajczyk - Przewodniczący - Wydział Teologii
2)     Arkadiusz Huzarek  - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
3)     Kamila Puławska - Wydział Biologii i Biotechnologii
4)        Katarzyna Solińska – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
5)     Przemysław Pistelok - Wydział Humanistyczny
6)     Przemysław Garski - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
7)     Sabina Długozima - Wydział Matematyki i Informatyki
8)     Aleksandra Misztal - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
9)     Monika Żynda - Wydział Nauk Ekonomicznych
10)  Magda Szymańska - Wydział Nauk Medycznych
11)  Klaudia Rusjan - Wydział Nauk Społecznych
12)  Karolina Łabanowska - Wydział Nauk Technicznych
13)  Adam Surma - Wydział Nauk o Żywności
14)  Joanna Bukowska - Wydział Nauk o Środowisku
15)  Paweł Rojczyk - Wydział Prawa i Administracji
16)  Jakub Cybula - Wydział Sztuki
17)  mgr Agnieszka Juchniewicz - Biuro ds. Studenckich.
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2015/2016 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2015
Data publikacji:
07.01.2016 13:57
Data aktualizacji:
07.01.2016 13:57
Liczba wyświetleń:
974
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec61.doc34.5 KB