Wersje strony Nr 839 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2016 rok

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.