Nr 57/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016

 
Decyzja Nr 57/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję
2012-2016
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 45 ust. 1 oraz Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada
2012 roku powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016:
    1)     ustępy zastępuje się punktami,
    2)     pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
          „6. dr hab. Anna NOGALSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2015
Data publikacji:
10.12.2015 10:31
Data aktualizacji:
10.12.2015 10:31
Liczba wyświetleń:
1165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec57.doc35 KB