Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
 
Zarządzenie Nr 93/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2015 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu,
ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 734 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku
oraz
§ 16 Uchwały Nr 735 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

 

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na kierunek inżynieria środowiska – oferta w języku angielskim

07.12.2015 r. - 25.02.2016 r.

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – pozostałe kierunki

25.01. - 25.02.2016 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
(na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 25.02.2016 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (zaświadczenia o wyniku studiów)

25.01. - 25.02.2016 r.

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

26.02.2016 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

29.02.2016 r.
godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

29.02. – 01.03.2016 r.
do godz. 14.00

 

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2015
Data publikacji:
10.12.2015 09:47
Data aktualizacji:
10.12.2015 09:49
Liczba wyświetleń:
3190
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz93.docx20.63 KB