Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 92/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 grudnia 2015 r.:
    1)    Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii zmienia nazwę na Klinikę Gastroenterologii i Chorób
          Wewnętrznych,
    2)     Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych zmienia nazwę na I Klinikę Kardiologii i Chorób
          Wewnętrznych,
    3)    Oddział Kliniczny Kardiologii przekształcony zostaje w II Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2015
Data publikacji:
10.12.2015 09:33
Data aktualizacji:
10.12.2015 09:33
Liczba wyświetleń:
1681
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz92.doc40 KB