Nr 91/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie funduszami unijnymi” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
Zarządzenie Nr 91/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie funduszami unijnymi” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie funduszami
     unijnymi”, pobiera się opłatę w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem studiów
     podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2015
Data publikacji:
10.12.2015 09:24
Data aktualizacji:
10.12.2015 09:24
Liczba wyświetleń:
1431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91.doc28.5 KB