Nr 53/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 7/2015

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 53/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektu nr FSS/2014/HEI/W/0118/U/0008, pt. „Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” współfinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U.
nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
 
§1
1. W § 1 Decyzji Nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego
   2015 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektu nr FSS/2014/HEI/W/0118/U/0008,
   pt. „Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości
   w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” współfinansowanego z Funduszu
   Stypendialnego i Szkoleniowego pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
   „2) dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM – Członek Zespołu Zarządzającego,”.
 
2. Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład Zespołu Zarządzającego przedstawia się następująco:
         1)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI – Przewodniczący Zespołu Zarządzającego,
         2)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM – Członek Zespołu Zarządzającego,
         3)     mgr inż. Anna SMOCZYŃSKA – Członek Zespołu Zarządzającego.
 
 §2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2015
Data publikacji:
09.12.2015 14:52
Data aktualizacji:
09.12.2015 15:04
Liczba wyświetleń:
1124
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument