Zarządzenie nr 38 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu ”.

 

Zarządzenie nr 38

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu ”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie głosu”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:52
Data aktualizacji:
20.10.2007 06:52
Liczba wyświetleń:
2659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument