Nr 819 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja

 
 
UCHWAŁA Nr 819
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
 
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy
     z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja.
 
2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2015
Data publikacji:
25.11.2015 09:49
Data aktualizacji:
25.11.2015 09:49
Liczba wyświetleń:
1611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uCHW819.docx21.3 KB
ZalUch819.docx19.64 KB