Nr 87/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura” realizowanych na Wydziale Nauk o Środowisku

 
Zarządzenie Nr 87/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura” realizowanych na Wydziale Nauk o Środowisku
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia
     i akwakultura”, pobiera się opłatę w wysokości 3400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
     złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
     studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2015
Data publikacji:
17.11.2015 11:06
Data aktualizacji:
17.11.2015 11:06
Liczba wyświetleń:
1165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz87.doc30.5 KB