Nr 86/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 
Zarządzenie Nr 86/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2015 roku
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W § 1 w ust. 1 Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-2016
:

  1)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dr inż. Kamil Kowalczyk – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa”,

  2)  pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) Korina Michalska – Samorząd Studencki”,

  3)  pkt 26 otrzymuje brzmienie: „26) Paweł Rojczyk – Samorząd Studencki”,

  4)  pkt 27 otrzymuje brzmienie: „27) mgr Magdalena Jaworek – Samorząd Doktorantów”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2015
Data publikacji:
17.11.2015 11:00
Data aktualizacji:
17.11.2015 11:00
Liczba wyświetleń:
1244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz86.docx16.32 KB