Nr 79/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 79/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 listopada 2015 r.:
      1)   Oddział Kliniczny Kardiologii zostaje przeniesiony z Katedry Chorób Wewnętrznych,
          Gastroenterologii i Kardiologii do Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii,
      2)   Katedra Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii zmienia nazwę na Katedrę
          Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznychoraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2015
Data publikacji:
12.11.2015 13:48
Data aktualizacji:
12.11.2015 13:48
Liczba wyświetleń:
1370
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz79.doc40 KB