Nr 77/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 77/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 października 2015 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011, Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania
i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 99 Nr 7, poz. 480) stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
 
W Zarządzeniu Nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem
Nr 90/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2015, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
1.     W celu zapewnienia przestrzegania przez jednostki organizacyjne i pracowników Uniwersytetu,
     podejmujących i prowadzących eksperymenty medyczne oraz badania kliniczne leków,
     obowiązujących w tym zakresie standardów prawnych i etycznych określonych w obowiązujących
     przepisach prawnych, a także w celu czuwania nad tym, aby te eksperymenty i badania były
     prowadzone z zachowaniem standardów międzynarodowych, Rektor, na wniosek Dziekana
     Wydziału Nauk Medycznych, w drodze decyzji powołuje Komisję Bioetyczną.
 
2.     Kadencja Komisji Bioetycznej trwa trzy lata.”
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.10.2015
Data publikacji:
23.10.2015 08:10
Data aktualizacji:
23.10.2015 08:19
Liczba wyświetleń:
2112
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz77.docx18.17 KB