Nr 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym

 
 
Zarządzenie Nr 76/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 października 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo
     i informacja naukowa”, pobiera się opłatę w wysokości 2990,00 zł (słownie: dwa tysiące
     dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

                                                                                  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.10.2015
Data publikacji:
14.10.2015 11:45
Data aktualizacji:
10.11.2015 09:32
Liczba wyświetleń:
1633
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz76.doc30 KB