Nr 41/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016

 
Decyzja Nr 41/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 października 2015 roku  
 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016

 

 
Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu (z późn. zm.), stanowi się,
co następuje:
 

§ 1

Powołuje się Uczelniany Zespół do opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 w składzie:
 
  1)     mgr Agnieszka Juchniewicz - Kierownik Zespołu, Biuro ds. Studenckich
Członkowie:
  2)     mgr Agnieszka Krajewska - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
  3)     Lidia Siergiej - Wydział Biologii i Biotechnologii,
  4)     Jolanta Szczepańska - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
  5)     mgr Katarzyna Burska-Giedrys – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
  6)     Hanna Żak - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
  7)     mgr Agnieszka Dziuba - Wydział Humanistyczny,
  8)     mgr Anna Olenkowicz - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
  9)     mgr Agnieszka Banach-Szewczak - Wydział Matematyki i Informatyki,
10)      Sabina Manista - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
11)      Jadwiga Woroniecka - Wydział Nauk Ekonomicznych,
12)      mgr Kamila Dąbrowska - Wydział Nauk Medycznych,
13)      mgr inż. Joanna Maciejewska – Wydział Nauk Medycznych,
14)      Anna Dąbrowska – Wydział Nauk o Środowisku,
15)      mgr inż. Kinga Pucz - Wydział Nauk o Środowisku,
16)      mgr Justyna Bieńkowska - Wydział Nauk Społecznych,
17)      mgr Natalia Lipińska-Wilk – Wydział Nauk Społecznych,
18)      mgr Katarzyna Erdman - Wydział Nauk Technicznych,
19)      Bożenna Hosaja - Wydział Nauki o Żywności,
20)      mgr Iryna Piroch - Wydział Prawa i Administracji,
21)      mgr Jolanta Szamatowicz - Wydział Prawa i Administracji,
22)      mgr Katarzyna Stasiak - Wydział Sztuki,
23)      mgr Ewa Łazowska – Wydział Sztuki,
24)      mgr Magdalena Białach - Wydział Teologii,
25)      mgr Ewa Czaplicka – Wydział Teologii.
 
§ 2
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1)     udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium Rektora
     dla najlepszych studentów,
2)     weryfikacja i przyjmowanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
3)     przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora dla najlepszych
     studentów,
4)     przygotowywanie list studentów, których wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych
     studentów rozpatrzone zostały pozytywnie lub negatywnie.
 
§ 3
Zadania wyszczególnione w § 2 Zespół wykonuje w ramach obowiązków służbowych.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.10.2015
Data publikacji:
14.10.2015 11:40
Data aktualizacji:
14.10.2015 11:40
Liczba wyświetleń:
1540
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec41.doc35 KB