Nr 74/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena nieruchomości” realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
Zarządzenie Nr 74/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena nieruchomości” realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.   Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena
    nieruchomości”, pobiera się opłatę w wysokości 3900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset
    złotych 00/100).
 
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów
    podyplomowych.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2015
Data publikacji:
06.10.2015 10:53
Data aktualizacji:
06.10.2015 10:53
Liczba wyświetleń:
1181
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74.doc30 KB