Nr 73/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
Zarządzenie Nr 73/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 
§ 1
 
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami
    w jednostkach samorządu terytorialnego”, pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł
    (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
 
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Rektor

 
                                                                                   prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2015
Data publikacji:
06.10.2015 10:46
Data aktualizacji:
06.10.2015 10:46
Liczba wyświetleń:
1115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz73.doc30.5 KB