Zarządzenie nr 30 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

 

Zarządzenie nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

 

 

Na podstawie art.66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

 

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie

„Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.10.2006
Data publikacji:
19.10.2007 13:42
Data aktualizacji:
19.10.2007 13:43
Liczba wyświetleń:
2595
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument