Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

Strona została usunięta dnia: 19 październik, 2007 - 13:23

 

Zarządzenie Nr 26

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 roku

 

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 30 września 2006 roku znosi się działające w Uniwersytecie Biuro Informacji i Promocji Uczelni.

 

§ 2

Z dniem 1 października 2006 roku tworzy się Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni.

 

§ 3

1. Biurem Rzecznika Prasowego Uczelni kieruje, wyłaniany w drodze konkursu, Rzecznik Prasowy, którego powołuje i odwołuje Rektor.

2. Zadania Biura Rzecznika Prasowego Uczelni określa załącznik do Zarządzenia.

 

§ 4

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 grudnia 1999 roku § 15 otrzymuje tytuł Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni i brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zadania Biura Rzecznika Prasowego Uczelni:

 

1. działania promujące Uczelnię i tworzenie jej dobrego wizerunku,

2. obsługa prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

3. udzielanie informacji i wyjaśnień mediom,

4. dokonywanie ewentualnych sprostowań informacji zamieszczanych w mediach,

5. organizacja konferencji prasowych,

6. reakcja na nieprzychylne dla Uczelni treści upowszechniane w mediach,

7. prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8. przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom Uczelni,

9. przegląd prasy,

10. upowszechnianie wiadomości o działalności Uczelni,

11. współpraca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu i jego kierownictwa,

12. współpraca z Akademickim Centrum Mediów w zakresie:

a) produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b) opracowywania materiałów do wydawnictw promocyjnych,

c) redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”.

13. współpraca z radą programową Gazety Uniwersyteckiej,

14. udział w organizowaniu uroczystości uczelnianych i spotkań Rektora,

15. przygotowywanie wystąpień Rektora do mediów i na spotkania okolicznościowe,

16. opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,

17. gromadzenie materiałów do rankingów szkół wyższych,

18. prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 13:22
Data aktualizacji:
19.10.2007 13:23
Liczba wyświetleń:
2401
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument