Nr 70/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie utworzenia Biura KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 
ZARZĄDZENIE Nr 70/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 września 2015 roku
 
w sprawie utworzenia Biura KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
 1. Na wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie, uzasadniony potrzebami zapewnienia prawidłowej realizacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej programów finansowanych z dotacji projakościowej otrzymanej przez konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” na lata 2015 – 2019, tworzy się Biuro KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, zwane dalej Biurem.
 2. W ramach Biura funkcjonują:
     1) Koordynator ds. rozwoju potencjału badawczego,
     2) Koordynator ds. Zintegrowanej Szkoły Doktorantów.
 1. Biurem kieruje Kierownik Biura.
 2. Obsługę administracyjną Biura pełni Sekretarz Biura.
 3. Szczegółowe zadania osób, o których mowa w ust. 2-4 określają ich zakresy obowiązków.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.09.2015
Data publikacji:
28.09.2015 08:58
Data aktualizacji:
28.09.2015 08:58
Liczba wyświetleń:
1229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70.doc40.5 KB