Nr 69/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie Zasad przyznawania wsparcia tłumacza języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
 
Zarządzenie Nr 69/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 września 2015 roku
 
w sprawie Zasad przyznawania wsparcia tłumacza języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
Wprowadza się Zasady przyznawania wsparcia tłumacza języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.09.2015
Data publikacji:
28.09.2015 08:45
Data aktualizacji:
28.09.2015 08:47
Liczba wyświetleń:
1327
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.doc31 KB
ZaldoZarz69.pdf102.89 KB
WniosekZarz69.docx33.35 KB