ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 roku

 

 

w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.

 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz.1182 z późniejszymi zmianami), ustalam w roku akademickim 2006/2007 najniższe stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.

 

§ 1

  1. Za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymują za jedną godzinę obliczeniową wynagrodzenie według następujących stawek :

 

Lp.

Stanowisko

 

Stawka za godzinę
w złotych

1.

 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki

 

58,00

2.

 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

52,00

3.

 

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

 

49,00

4.

 

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

 

32,00

 

 

  1. 2Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych środków finansowych jednostki, wg zasad określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 września 2001 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2006/2007 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia :

 

  1. za prowadzenie pracy magisterskiej - 5 godzin x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku;
  2. za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 3 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 13:19
Data aktualizacji:
19.10.2007 13:19
Liczba wyświetleń:
3411
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument