Nr 65/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 65/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 września 2015 r.:
1)    Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej zostaje przekształcona w Oddział Kliniczny
    Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej,
2)    Klinika Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa zostaje
    przekształcona w Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznychoraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2015
Data publikacji:
03.09.2015 09:29
Data aktualizacji:
03.09.2015 09:29
Liczba wyświetleń:
1159
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr65.doc40 KB