Zarządzenie NR 23 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Zarządzenie NR 23

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 roku

 

 

w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) stanowi się, co następuje :

 

 

§ 1

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenia, otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie według niżej określonych stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

 

 

Stawka za godzinę
w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki

 

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

52,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

 

32,00

 

Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej, ogólnouczelnianej) może podwyższyć wysokość stawki w zależności od posiadanych na wydziale (w jednostce) środków finansowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku i obowiązuje w roku akademickim 2006/2007.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 13:16
Data aktualizacji:
19.10.2007 13:16
Liczba wyświetleń:
2618
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument