Zarządzenie NR 22 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.

 

Zarządzenie NR 22

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.

 

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. nr 164 poz. 1365, Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych z póź. zm. stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

  1. W Katedrze UNESCO tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Pośrednictwo pracy ”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Zarządzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 13:14
Data aktualizacji:
19.10.2007 13:14
Liczba wyświetleń:
2569
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument