Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.

 

Zarządzenie NR 20

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z póź. zm.), Zarządzenia nr 10 Rektora z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z póź. zm., stanowi się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w organizacji studiów podyplomowych w zakresie „Dziennikarstwa” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym:

 

  1. Studia podyplomowe w zakresie: „Dziennikarstwa” otrzymują nazwę: „ Dziennikarstwo i Public Relations ”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. Nauk trwa cztery semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
  4. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Zarządzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:55
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:55
Liczba wyświetleń:
2415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument