Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów

 
Zarządzenie Nr 58/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2015 roku
 
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 10 w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się następujące wzory umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne:
     1)       wzór umowy z uczestnikiem stacjonarnych studiów trzeciego stopnia - doktoranckich
           stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia,
     2)       wzór umowy z uczestnikiem niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia - doktoranckich
           stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
     3)       wzór umowy z uczestnikiem studiów trzeciego stopnia - doktoranckich - cudzoziemcem
           stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 
§ 2
Zobowiązuje się podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu do stosowania wzorów umów,
o których mowa w § 1 dla cykli kształcenia, rozpoczynających się od 1 października 2015 roku.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2015
Data publikacji:
17.07.2015 09:52
Data aktualizacji:
17.07.2015 09:52
Liczba wyświetleń:
1498
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz58.doc82.5 KB
Zal2Zarz58.docx34.8 KB
Zal3Zarz58.doc68 KB
zARZ58.docx18.69 KB