Nr 61/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 61/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2015 roku
 
w sprawie  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze  zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
2.     Z dniem 30 września 2015 roku traci moc Zarządzenie Nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania
     wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów
     doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.     Do przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na podstawie wniosków złożonych za
     rok akademicki 2014/2015 stosuje się zasady określone w Zarządzeniu Nr 74/2014 Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie
     Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
     uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2015
Data publikacji:
17.07.2015 09:36
Data aktualizacji:
17.07.2015 09:36
Liczba wyświetleń:
2214
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61.docx31.09 KB
ZalZarz61.pdf202.11 KB