Nr 60/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Zarządzenie Nr 60/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2015 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz w związku z § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
24 października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
2.     Z dniem 30 września 2015 roku traci moc Zarządzenie Nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania
     wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
     projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.     Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie
     wniosków złożonych za rok akademicki 2014/2015 stosuje się Zarządzenie Nr 60/2014 Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie
     Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium
     doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2015
Data publikacji:
17.07.2015 09:29
Data aktualizacji:
17.07.2015 09:30
Liczba wyświetleń:
2464
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz60.docx27.67 KB
ZalZarz60.docx45.44 KB