Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 59/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2015 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art.
200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz w związku z § 11-14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
2. Z dniem 30 września 2015 roku traci moc Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku
   w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie
   Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do przyznawania stypendiów doktoranckich na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki
   2014/2015 stosuje się szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich
   w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określone w Zarządzeniu Nr 57/2014 Rektora
   UWM w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2014 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2015
Data publikacji:
17.07.2015 09:05
Data aktualizacji:
17.07.2015 09:08
Liczba wyświetleń:
3662
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz59.docx27.37 KB
ZalZarz59.pdf149.89 KB