Nr 55/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego

 
 
Zarządzenie Nr 55/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 lipca 2015 roku
 
w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
Wprowadza się wzór oświadczenia do celów ustalenia pracownikowi uprawnień do dodatku stażowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2 
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.
 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.07.2015
Data publikacji:
09.07.2015 10:24
Data aktualizacji:
09.07.2015 10:24
Liczba wyświetleń:
1601
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr55.docx15.98 KB
ZalZarz55.docx24.66 KB