Zarządzenie Nr 17 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”.

 

Zarządzenie Nr 17

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”.

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z póź. zm.), Zarządzenia nr 10 Rektora z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z późn. zm., stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w organizacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA” prowadzonych na Wydziale Nauki o Żywności:

 

  1. Studia podyplomowe w zakresie: „Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA” otrzymują nazwę: „Polityka rolna Unii Europejskiej AGRO-UNIA”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. Nauk trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
  4. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Zarządzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.07.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:24
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:24
Liczba wyświetleń:
2504
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument