Zarządzenie nr 16 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi”.

 

Zarządzenie nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi”.

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z póź. zm.), Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych z późn. zm. stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

  1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Zarządzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.07.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:22
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:22
Liczba wyświetleń:
2613
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument