Nr 52/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Zarządzenie Nr 52/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
 
 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonym Zarządzeniem
Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadza się nowe brzmienie:
1)     załącznika Nr 5 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2)     załącznika Nr 6 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3)     załącznik Nr 8 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.
 
§ 3
1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2.     Wnioski złożone do dnia 31 lipca 2015 roku rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad.
 
 
 
Rektor
 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2015
Data publikacji:
01.07.2015 13:59
Data aktualizacji:
01.07.2015 14:02
Liczba wyświetleń:
4120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52.doc43 KB
Zal1Zarz52.pdf144.77 KB
Zal2Zarz52.pdf124.06 KB
Zal3Zarz52.pdf104.39 KB